Дослідження складу властивостей опалого листя

2019-10-15 19:01:35 /
Для досліджень складу властивостей опалого листя,молодий вчений, Сорока Максим, використовував методи хімічного та фізико-хімічного аналізу,а також методи деформації механічних випробувань. 
✅ Впершепровелена кількісна оцінка емісії забруднбвальних речовин від місць спалювання опалого листя 🍁
✅ вперше за результатами багаторічних експериментів підтверджений рівень екологічної небезпеки опалого листя міста Дніпро!!!
✅ вперше досліджено вміст та фракційний склад опалого листя 🍁
Для оцінки впливу було спалено 🔥250 кг опалого листя 🍁з паралельним вимірюванням вмісту забруднювальних речовин у приземному шарі атмосфери на відстані 5 та 30 м від місця спалювання 🔥Таблиця 1 ( фото)
За результатами випробувань встановлено ✍️
що місця неконтрольованого спалювання опалого листя є джерелом понаднорміпного викиду суспендованих речовин, оксидів азоту та вуглецю, ангідриду сірчистого,фенолу та його похідних, суспендованих речовин,оцтової кислоти та оцтового ангідриду.
ℹ️ експериментально встановлено,що вміст Fe,Mn,Zn у опалому листі міста Дніпра на 50-65% пов’язана із його поверхневим забрудненням!! 
Для сполук Cu,Pb,Cd на 80-95%.
#не_пали
#ЕКОфронт