ПРОЄКТ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Проєкт спрямований на розробку та поступове впровадження науково обґрунтованої системи державного екологічного моніторингу з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС та Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на території промислових міст Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь (співпадають з офіційними агломераціями) та сільської місцевості (Широківський район Дніпропетровської області), а також особливостей зонування території агломерацій, рівнів техногенного навантаження, щільності забудови поєднавши спостереження державного та громадського моніторингу.

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення накопичення, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування його змін і ступеню небезпечності, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря, у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також інформування населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення.

Задачі:

 • Розробити “Правила встановлення датчиків для громадського моніторингу”.

 • Відкалібрувати датчики та перевірка існуючих Методик на відповідність затвердженим еталонам (беруться до уваги Методики у сфері санітарного-епідеміологічного законодавства та чинні методики визначення гідрометеорологічних показників). З’ясувати їх точність та період часу роботи без перевищення встановлених норм по точності.

 • Розробка Методики оцінки точності (невизначеності) даних.

 • Зібрати в Єдиний реєстр для загального користування:

 • фонові концентрації;

 • дозволи на викиди та дані форм  звітності № 2-ТП (повітря) за 2018, 2019 роки;

 • розміри та координати СЗЗ підприємств.

В проєкті планується використовувати наступні прилади:

 • прилади КП “Центр екологічного моніторингу” Дніпропетровської обласної ради (суб’єкт державного моніторингу);

 • портативні датчики EcoCity (громадський моніторинг);

 • автономні прилади моніторингу (сертифіковані).

 

Етап №1

 • З’ясувати хто вже калібрує прилади за Наказом № 451 «Про прийняття та скасування національних стандартів» від 30.11.18 року.

 • Знайти наступні Методики перекладені на українську мову:

методика EN 12341 PM 10;

методика EN 14907 PM 2,5.

 • Визначаємо перелік:

забруднювальних речовин, щодо яких здійснюється оцінювання якості повітря;

 • пороги оцінювання;

 • граничні величини, за якими проводиться оцінка якості атмосферного повітря. 

Етап №2

Обґрунтування місць встановлення датчиків моніторингу атмосферного повітря. Прописати «Правила та умови встановлення датчика моніторингу».

Встановлюємо відповідні критерії для встановленні датчиків громадського моніторингу атмосферного повітря:

 • Датчики встановлюються в селітебній зоні підприємства-забруднювача на висоті:

1,5 метра від землі;

4 метра від землі;

8 метрів від землі.

 • Датчики встановлюються біля транспортних магістралей:

10 метрів від дороги з інтенсивним рухом (бажано де їздять великогабаритний транспорт);

10 метрів від перехресть (там де по спостереженням найбільші та найчастіші затори).

 • Датчики встановлюються в сільській місцевості, в зоні де немає впливу забруднювача.

Етап №3

Визначаємо кількість пунктів відборів проб в кожній агломерацій. Загальний підхід полягаю у наступному:

1. Визначаємо загальну кількість постів n=130;

2. Визначаємо площу міст для моніторингу

, населення 988703 осіб (2018 рік);

, населення 634780 осіб (2017 рік);

, населення 446103 осіб (2017 рік).

3. Визначаємо загальну площу і площу, що припадає на один пост спостереження (розбиття усієї території будемо виконувати за принципом бджолиних сот або правильних шостикутників); .

4. Розраховуємо кількість постів у кожному місті

5. Будуємо карту покриття постів для кожного міста (для визначення місць встановлення постів). Додаток 1.

6. Робимо паспорт для кожної зони моніторингу (наявність промисловості у відсотках території, наявність потужних забруднювачів, наявність крупних автомагістралей та можливість виникнення заторів, перелік основних забруднюючих речовин, перелік речовин, що будуть контролюватися постом моніторингу).

7. Датчик встановлюємо на кордоні СЗЗ підприємства та житлової забудови

8. Датчики встановлюємо в 10 метрів від доріг, перехресть де за дослідженнями є затори або авто-навантаження (описання дослідження буде додатковою дослідною роботою)

9. Визначаємо кількість додаткових датчиків при необхідності.

 

Етап №4

 • Закупка та калібрування датчиків.

 • Усі данні публікуються на електронних ресурсах: 

         ecopatrol.com.ua (ГФ ОГП Екологічний патруль);

         ecomonitoring.info (КП «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради).

 • Спостереження. 

 • Аналіз даних. 

 • Публікація спостережень.

 

Учасниками проєкту є:

 • НТУ «Дніпровська політехніка», кафедра «Екології та технологій захисту навколишнього середовища» (проф., д.т.н. Павличенко А. В., к.б.н. Бучавий Ю.В., Муліна А.В.).

 • Комунальне підприємство «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради.

 • ГФ ОГП «Екологічний патруль» (Лампіка Т.В.).

 • Український державний хіміко-технологічний університет, кафедра «Метрології та контролю якості програмних засобів» (доцент, к.т.н. Чернецький Є. В.)

 • Сорока М. Л., експерт з екологічної безпеки та моніторингу довкілля

 • Розробники датчиків, проєкт EcoCity (м. Івано-Франківськ).

Додаткова інформація
 • Останні новини
 • 2020-11-17 23:11:36

  Лекція щодо сортування побутових відходів в Вальдорфській школі

  В рамках проєкту #я_сортую_школа, #Я_сортую_школа представниками громадського формування з охорони громадського порядку «Екологічний патруль» 11.11.2020 року, було проведено 2 лекції про сортування твердих побутових відходів для учнів 7 - 10 класів

  2020-10-30 12:27:56

  Площадки для выгула собак. Город, в котором комфортно жить!

  Достаточно острой проблемой нашего города является отсутствие соответственно оборудованных площадок для воспитания и выгула домашних любимцев, что приводит к возникновению недоразумений и конфликтных ситуаций между жителями и владельцами собак, поскольку выгул и дрессировка осуществляется в неположенных местах.

  2020-09-05 21:09:56

  Бездіяльність чиновників від екології та партії «Бджола» на місцевих виборах

  Тут на днях ми з подивом прочитали, що партія «Бджола» м.Кам’янського вустами цільного заступника начальника екологічного департаменту Кам’янської міської ради озвучила бажання зайнятися контролем за забрудненням довкілля основними підприємствами- забруднювачами міста. Добра справа але щось у нас виникло деяке не розуміння і відмінність заявлених справ з реальністю.

  2020-09-05 21:04:46

  Продовження теми боротьби за покращення довкілля в м.Кам’янському

  Ми обіцяли продовження теми боротьби за покращення довкілля в м.Кам’янському відповідальними чиновниками, депутатами та міським головою. Тоді у нас виникло питання, що може ми десь пересмикуємо і «скромності раді» високоповажні уповноважені та депутати «бджолярі» не афішують ту титанічу працю направлену на захист місцян від негативного впливу шкідливих викидів.

  2020-09-05 20:59:04

  Безвідповідальне відношення чиновників Кам’янського департаменту екології до виконання своїх посадових обов’язків

  В попередній публікації ми зачепили тему безвідповідального відношення чиновників Кам’янського департаменту екології до виконання ними своїх посадових обов’язків і як наслідок суттєве погіршення стану довкілля в місті. Але чиновники то виконавча гілка влади, а хто ж в місті законодавча гілка влади і представляє інтереси громадян в місті по захисту їх прав на безпечне довкілля, яке гарантоване Конституцією? Сьогодні ми вам розповімо про цих «слуг народу»